Rekisteriseloste

Rekisterin nimi:
valuutanvaihto.fi verkkokauppapalvelun asiakasrekisteri. 

Ylläpitäjä:
Suomen valuutta- ja maksupalvelu Oy. Y-tunnus: 1867999-8. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Ottaa elinkeinonharjoittajana vastaan asiakkaiden tilauksia valuutanvahto.fi verkkopalveluista, asiakas- ja palvelusuhteen hoito sekä ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin (asiakassuhde).

Rekisterin tietosisältö:
Tilaajan rekisteröityessään antamat tiedot: etu- ja sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tekemien tilausten tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessään itse antamat ja päivittämät tiedot sekä asiakassuhteessa syntyvät ostotiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta valuutanvaihto.fi:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot on suojattu tietokannassa digitaalisella avaimella. Vain tietojärjestelmän ylläpitäjillä ja tilausten toimittamisen kannalta olennaisilla henkilöillä on pääsy asiakasrekisteriin.