Registerbeskrivning

Registrets namn:
valuutanvaihto.fi näthandelstjänstens kundregister. 

Registerförare:
Suomen valuutta- ja maksupalvelu Oy. FO-nummer: 1867999-8. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter:
Att som näringsidkare ta emot kundernas beställningar i nättjänsten valuutanvahto.fi, skötsel av kund- och tjänsteförhållandet samt underhåll och utveckling av tjänsten så att den bättre motsvarar kundernas behov. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på 8 § i personuppgiftslagen om allmänna förutsättningar för behandling (kundförhållande).

Registrets informationsinnehåll:
Uppgifter som beställaren ger vid registrering: för- och tillnamn, näradress, postort, postnummer, land, telefonnummer och e-postadress. Dessutom lagras uppgifterna om de beställningar kunderna gjort.

Normala källor:
Uppgifter som kunden själv gett och uppdaterat vid registrering samt köpuppgifter som uppstått i kundförhållandet.

Normalt utlämnande av uppgifter och överföring av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
Uppgifter överlämnas inte utanför valuutanvaihto.fi. Information överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret:
Uppgifterna skyddas i databasen med en digital nyckel. Bara datasystemets administratörer och personer som är väsentliga för leveransen av beställningarna har tillgång till kundregistret.